Projektarbejde i naturfagene og matematik

Projektarbejde er ikke et mål i sig selv, men et middel i undervisningen. Det er en arbejdsform, der har sine styrker og svagheder, som man bør kende. Rigtigt anvendt kan det give eleverne både kernefaglig indsigt og udvikle deres faglige kompetencer. Projektarbejde understøtter elevernes begrebstilegnelse, idet det tvinger eleverne til at arbejde aktivt og selvstændigt med faget. I kurset gennemgås projektarbejdets forskellige elementer, og det diskuteres, hvordan man mest optimalt kan udnytte disse i undervisningen. Her indgår også matematiks og naturfagenes særlige natur, og der lægges stor vægt på, hvordan projektarbejde kan tilpasses netop disse fag. Der gives flere eksempler på konkrete projektforløb. Kompetencebeskrivelsen af de naturvidenskabelige fag/matematik behandles, og det fremlægges, hvordan kompetencebeskrivelsen kan være et nyttigt instrument både i planlægningen af undervisningen og evaluering.

Til forsiden