Fagdidaktik - hvad skal vi med det?

Mange lærere i naturfagene og matematik har det med fagdidaktik, som djævlen har det med Biblen. Og det er egentlig underligt, når nu lærergerningen netop er formidling af sit fag. Vi er som gymnasielærere uddannet på et meget højt niveau i vores fag - vi har fået en forskeruddanelse. Dette sikrer et højt fagligt niveau i undervisningen. Men den faglige viden skal formidles genem undervisningen. Her kommer fagdidaktikken ind som redskab til at analysere og forstå undervisningsprocessen. I dette kursus gennemgås de vigtigste fagdidaktiske elementer af særlig relevans for matematik og de naturvidenskabelige fag, og det demonstreres, hvordan disse kan anvendes i konkrete situationer. Man kan karakterisere den professionelle lærer som en person, der
  1. kan gennemføre undervisning
  2. kan planlægge undervisning
  3. kan udvikle fagdidaktisk teori i samarbejde med sine kolleger
De to første punkter kan de fleste lærere opfylde, men det er sjældent, at lærerne i gymnasiet behersker det sidste. Kurset kan give startskuddet til udvikleing af et fagligt udviklingsmiljø i faggruppen på skolen.

Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3
Hvordan reagerer de mon
på undervisningen?
Læreren i dobbeltrollen som fagperson
og formidler
Hvad er målet, og kan vi gøre
vejen bedre?


Til forsiden