Naturfagenes videnskabsteori

Naturfagenes opgave er at beskrive og forstå virkeligheden på en måde, der er rigtig og objektiv. Men der er mange der hævder at beskrive virkeligheden. Fx hævder de såkaldte kreationister, at Gud har en vigtig plads i denne beskrivelse. Hvad er det egentlig, der karakteriserer naturvidenskab og fx forhindrer kreationisternes opfattelse i at være naturvidenskab? Hvordan sikrer forskerne i naturvidenskaben sig, at de teorier, man opnår, er rigtige? På kurset gennemgås forskellige fiosofiske bud på, hvordan den naturvidenskabelige arbejdsmetoder kan beskrives. Følgende emner indgår: Empirisme, logisk positivisme, hypotetisk deduktiv metode, paradigmer og naturvidenskabens udvikling. Der gives flere eksempler på, hvordan man kan tilrettelægge undervisningsforløb både i faget selv og som at-forløb, hvor videnskabsteorien fremlægges for eleverne.

Horoskop Jordstråling Radioaktivitet
Horoskoper er fup, men hvad er
nu argumentet?
Jordstråler regisreres, men findes de? Naturvidenskaben siger NEJ! Radioaktiv stråling kan hverken ses, høres eller
mærkes. Alligevel er det naturvidenskab!


Til forsiden.