Renæssancens naturvidenskab og matematik

I renæssancen foregår det naturvidenskabelige gennembrud. Her grundlægges den moderne eksperimentelle naturvidenskab og iagttagelser af naturen bliver nu vigtige. I kurset behandles, hvad der egentlig opdages, og hvordan synet på naturen og menneskets plads radikalt ændres. De filosofiske strømninger, der ligger forud for disse ændringer indgår også i kurset. Matematik som videnskab er langt ældre, men også i matematik sker i denne periode radikale ændringer både i metoder og syn på matematik. Dette behandles ligeledes i kurset. Endvidere gives konkrete eksempler på undervisningsforløb, hvor matematik og naturfagene kan indgå i samarbejde med andre fag om emnet renæssancen.

Galilei Forskeren Skumfødte Venus
Galileo Galilei Iagttagelse eller spekulation? Matematik og kunst.

Til forsiden