Matematik, modeller og virkelighed

Matematik beskriver virkeligheden genem matematiske modeller. I kurset genemgås, hvordan man kan arbejde med autentiske modeller. På baggrund af enkle målinger foretaget af eleverne opstilles hypoteser, som derefter afprøves fx ved anvendelse af Excel-regneark.
Endvidere gennemgås modeller for dynamiske systemer, hvor man ud fra analyse af det problem, man vil opstille en model for, og et SD-diagram nemt kan opstille differentialligningsmodeller, som så løses vha. CAS-værktøj.
Endelig gennnemgås geometriske modeler anvendt i arkæogeometri. Her forsøger man ved hjælp af geometriske metoder at afsløre den bagvedliggende ide i fortidens bygningsværker. Her indgår teorier for Keopspyramidens arkitektur, et eventuelt system for placeringen af Bornholms middelalderkirker og en nyere teori om eksistens af oldgamle og meget store pyramider i Bosnien opdaget ved geometriske metoder.

Leonardo Rundkirke Bosnisk pyramide?
Er der særlige propotioner i menneskelegemet?
Er rundkirkerne på Bornholm placeret efter et særligt mønster? Er der pyramider i Bosnien?

Til forsiden