Matematikkens videnskabsteori.

I kurset gennemgås forskellige opfattelser af, hvad matematik egentlig er, og hvordan matematikken forholder sig til virkeligheden. Der gennemgås flere forskellige filosofiske synspunkter. Her præsenteres fx platonismen, hvor synspunktet er, at de matematiske sammenhænge eksisterer uafhængigt af mennesket, og at matematikeren går på opdagelse i den matematiske idéverden. Pragmatisme som er det synspunkt, at matematikken er et sprog, der erfaringsmæssigt har vist sig velegnet til at beskrive vores omgivelser. Formalisme der hævder, at matematikken blot er en række symboler, der knyttes sammen af vedtagne slutningsregler, og egentlig er uden indhold og uden tilknytning til virkeligheden. Endelig er der intuitionisterne, der fremhæver, at den matematiske indsigt konstrueres i den menneskelige bevidsthed, hvorfor beviser skal være konstruktive, hvorfor sætninger bevist ved modstrid ikke anses for gyldige. I kurset præsenteres eksempler på undervisningsforløb på både A- , B- og C-nivaeu, hvor matematikkens videnskabsteori behandles.

trekant Lertavle Pythagoras Einstein
Er pythagoras sætning en
almengyldig sandhed eller
et kulturprodukt?
Babylonsk lertavle Pythagoras:
"Alt er tal!
Tallene styrer verden"
Albert Einstein:
"Det mest uforståelige ved verden er, at vi kan forstå den!"

Til forsiden